O barqueiro

Durante moitos anos un barqueiro cruzou á veciñanza de Miño dun lado ao outro das marismas da Praia Grande. Ata…

A vida en Telle

A vida en Telle sempre estivo moi ligada ás marismas. A xente de aí recorda ir bañarse e xogar nos…

O Ercoviche

O Erkowit foi un barco que ía de Londres a Dakar, mais chocou con outro barco e acabou por afundir…

Praia de Suseto

É unha praia que desapareceu ao faceren as obras do actual porto de Miño. Estaba onde está hoxe o edificio…

A pasajera

Cando chegas ao final do actual porto de Miño hai unas escaleiras que baixan ás rocas. Aí quedan aínda unhas…

A festa de Leiro

Antes a festa de Leiro celebrábamola na carreteira, onde hoxe está a parada do autobús. E alí tocaba a orquesta…

O Almacén

O Almacén, era un espazo a modo de fábrica onde se facía salazón. Foi construído en 1972. Esta antiga fábrica…

A estación

Houbo un tempo no que a estación ferroviaria de Miño tiña moita actividade. Alí vivía unha familia con dous fillos.…

O dique

Na Praia Grande había dous campos de fútbol: o campo grande e o campo pequeno. Alí xogaban os maiores a…

Carpinterías de ribeira

En Miño durante un tempo houbo dúas carpinterías de ribeira. Unha en Perbes e outra en Bañobre. A de Perbes…

A pesca

Miño ten tradición mariñeira, e pescadora. Estes son algúns dos mariñeiros dos que a xente aínda fala, e estas son…

A vida en Perbes

Polo ano 1968 eu ía ás aulas ao colexio público de Perbes e San Xoán. As miñas amigas e eu…