As catro esquinas do pano

As de Bañobre iamos vender a froita a Pontedeume. Claudias, cirolas, oíches?, esa froita aínda tiña unha fariña por fóra … Máis

A pedra mol

En Bañobre, para fregar traiamos pedra mol. Era unha area especial, comprabámola. Haina en varios sitios. Cando eramos cativos, habíaa … Máis

A primeira luz

Eu acórdome que cando chegou a primeira luz, botaban as mans na cabeza e miraban a ver por onde viña, … Máis

As comedias

Eu primeiro ía á escola en Viadeiro, e despois vin para aquí, ás monxas, no pazo de Bañobre. Este pazo … Máis

A romaría de San Paio

Aquí, en Bañobre, o patrón era San Sebastián, pero a festa grande era a Romaría de San Paio. Oíches, esta … Máis

O barqueiro

Ata comezos dos anos sesenta, non existía a ponte entre Bañobre e a praia Grande, así que durante moitos anos, … Máis

Carpinterías de ribeira

Antes, había moitos carpinteiros de ribeira. Facían as súas lanchas nas hortas da casa, nun baixo, nun campo como o … Máis

A Poza do areal

A Poza do Areal era unha poza antiga, grande, que non secaba nunca, e que tiña algo máis de metro … Máis