A festa de Leiro

Antes a festa de Leiro celebrábamola na carreteira, onde hoxe está a parada do autobús. E alí tocaba a orquesta…

O Almacén

O Almacén, era un espazo a modo de fábrica onde se facía salazón. Foi construído en 1972. Esta antiga fábrica…

A estación

Houbo un tempo no que a estación ferroviaria de Miño tiña moita actividade. Alí vivía unha familia con dous fillos.…

O dique

Na Praia Grande había dous campos de fútbol: o campo grande e o campo pequeno. Alí xogaban os maiores a…

Carpinterías de ribeira

En Miño durante un tempo houbo dúas carpinterías de ribeira. Unha en Perbes e outra en Bañobre. A de Perbes…

A pesca

Miño ten tradición mariñeira, e pescadora. Estes son algúns dos mariñeiros dos que a xente aínda fala, e estas son…

A vida en Perbes

Polo ano 1968 eu ía ás aulas ao colexio público de Perbes e San Xoán. As miñas amigas e eu…

Cando foi o movimiento

Cando foi o movimiento xa eramos pobres, pero daquela, todo fíxose máis difícil. Na casa, plantábase para comer, trigo e…

O Adro

Antes todo acontecía no adro da igrexa. As persoas de todas as idades ían alí facer cousas, calquera cousa. Os…

As cabanas

Cando eramos cativos iamos ata o serradoiro do Tres por un carreiro polo monte. Alí pediámoslles aos carpinteros para coller…

O Futbolín

A Maruja tiña unha tenda bar moi xeitosiña. Era a única que tiña futbolín pola zona a principios dos anos…